Lõun üte peräst lätt niisama vällä kui ütsä peräst

Püha suurmärter Aleksandria Katarina mälestus ehk kadripäiv

07.12.2016

 7. detsember, püha suurmärter Aleksandria Katarina mälestus ehk kadripäiv