Kauplõ kuä juut, massa' ku' saks.

Õppepäev aiandushuvilistele

08.12.2015 09:30

toimub Obinitsa Seto Seltsimajas.

Maht: ühepäevane koolitus, 6 akadeemilist tundi

Teemad:
1) Tava-, mahe- ja keskkonnasõbralik marjakasvatus. Nõuded eri viljelusviiside puhul. Maa ettevalmistamine, väetamine, istutamine, umbrohu tõrje ja taimekaitse.

2) Mullaproovi tulemuste analüüs, mullaviljakuse tõstmine agrotehniliste võtetega
Istanduse rajamiseks sobiv mullastik. Mullaproovide analüüsimine. Mulla viljakuse
tõstmine.

3) Sõstrakasvatuses kasutatavad hooldus- ja saagikoristusmasinad
Masinad ja seadmed istandike korrashoiu tagamiseks ja saagikoristuseks.

4) Toetused aiandusele
Toetused (mahe-, tava-, ja keskkonnasõbraliku tootmise korral, toetuse taotlemised,
toetustest tulenevad nõuded ja kohustused.). Finantsinstrumendid.

5) Ühistegevus: tootmine, tootearendus, turustamine
Ühistegevuse vormid, ühistegevusest tulenev turujõud, ühtlane toorme kvaliteet ja
tarnekindlus.

Lektorid:
Merrit Noormets – Eesti Maaülikooli dotsent
Triin Luksepp – maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent
Margus Kopp – aianduse konsulent

Koolitus on kõigile tasuta.
Koolitus sisaldab hommikukohvi ja lõunasööki.

Koolituse läbiviimist toetatakse Setomaa arengu programmist.
Huvilistel palun registreerida hiljemalt 04. detsembriks, e-mail aime.tulp@gmail.com või tel 50 66 999.