Sada sõpra pareba' ku' sada ruublit rahha.

Teenistus Miikse kirikus

06.01.2016 10:00

Miikse kirikus teenistus kell 10

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e Jumalailmumise püha
Suur Veepühitsus
Viiristmine