Hüäl ajal hoietas, kuräl aol kulutedas.

Teenistus Luhamaa kirikus

07.01.2016 10:00

 Luhamaa kirikus teenistus kell 10.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e Jumalailmumise püha
Suur Veepühitsus
Viiristmine