Lähemäne võõras om armap kui kavvõlinõ uma.

Teenistus Luhamaa kirikus

14.02.2016 10:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Kaanani naise pühapäev