Keä lätt üle vanembide, tuu lätt ka üle jumala.

Teenistus Luhamaa kirikus

14.02.2016 10:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Kaanani naise pühapäev