Kodo olõ-õi kitsõpujast, õt ar pakõ.

Teenistus Luhamaa kirikus

12.03.2016 10:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev
Suure Paastu algus
Saagoven