Lõun üte peräst lätt niisama vällä kui ütsä peräst

Teenistus Luhamaa kirikus

02.04.2016 10:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Vanemate laupäev
uinunute mälestus