Ul'li pelgä', halva hae'.

Teenistus Luhamaa kirikus

23.04.2016

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Issanda Jeruusalemma minemise ehk
Palmipuudepüha
Urbõpäiv