Ku olõ-õi kraami, sis saa-ai tark ka taari tetä.

Teenistus Luhamaa kirikus

23.04.2016

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Issanda Jeruusalemma minemise ehk
Palmipuudepüha
Urbõpäiv