Midäs olõ-õi kolmõ maa pääl: tsirgul olõ-õi piimä, kivil olõ-õi juuri ja veel olõ-õi ossõ.

Teenistus Miikse kirikus

29.04.2016 09:00

Miikse kirikus teenistus kell 9.00

SUUR REEDE
meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus