Ul'li pelgä', halva hae'.

Teenistus Miikse kirikus

29.04.2016 09:00

Miikse kirikus teenistus kell 9.00

SUUR REEDE
meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus