Keä lätt üle vanembide, tuu lätt ka üle jumala.

Teenistus Luhamaa kirikus

30.04.2016 20:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 20.00

Kristuse surnuist ülestõusmise helge püha
PAASA

LIHAVÕÕDÕ`