Aja viidat, asja saat.

Teenistus Miikse kirikus

30.04.2016 23:30

Miikse kirikus teenistus kell 23.30 

Kristuse surnuist ülestõusmise helge püha

PAASA

LIHAVÕÕDÕ`