Ulle künnetä-äi', külvetä-äi', eiske' kasusõ'.

Teenistus Luhamaa kirikus

29.05.2016 10:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Samaaria naise pühapäev