Kattõ hüvvä saa-ai, kas rõuk vae' pauk.

Teenistus Luhamaa kirikus

20.06.2016 09:30

Luhamaa kirikus teenistus kell 9.30

PÜHA VAIMU PÄEV
(templipüha)
väike veepühitsus