Aig om, sõs ei tunnõ jumalat, ku aig tulõ, sis kummardas kunnalõ jalga.

Teenistus Miikse kirikus

07.07.2016 08:30

Miikse kirikus teenistus kell 8.30

PÜHA, AULISE JA KUULSA PROHVETI, EELKÄIJA JA RISTIJA JOHANNESE SÜNDIMISE PÜHA (templipüha) väike veepühitsus Jaanipäiv