Tüü olõ-õi kiri, õt mõista-ai tetä.

Teenistus Luhamaa kirikus

21.08.2016

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Kirikuaasta algus
Jumala loodu kaitsmise päev
koolilaste õnnistamine