Aig om, sõs ei tunnõ jumalat, ku aig tulõ, sis kummardas kunnalõ jalga.

Teenistus Luhamaa kirikus

21.08.2016

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Kirikuaasta algus
Jumala loodu kaitsmise päev
koolilaste õnnistamine