Jummal seen'tsäh, tõõnõ jummal tõõsõh tarõh.

Teenistus Miikse kirikus

01.10.2016 09:00

Miikse kirikus teenistus kell 9.00

Meie kõigepühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine Pokrov