Kattõ hüvvä saa-ai, kas rõuk vae' pauk.

Teenistus Miikse kirikus

24.12.2016 10:00

Miikse kirikus teenistus kell 10.00

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha