Aigu om atru säädä', vannu vankrid parandada'.

Teenistus Luhamaa kirikus

25.12.2016 10:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha