Egälütel umma hallõ, susige undas ummi poigõ.

Teenistus Obinitsa kirikus

17.01.2016

Teenistus Obinitsa kirikus 

Kümne pidalitõbise pühapäev