Tulõ-õi puudus papil sõnnu.

Lummo Kati nimeline laululaager

10.08.2016 14:00 - 12.08.2016

Nedsaja külas

Lummo Kati laululaager toob kolmeks päevaks seto leelo huvilised Nedsaja külla, et koos laulda, õppida ja Setomaa suve nautida. Laagripäevadel on lauluhuvilistel võimalik osaleda erinevates õpitubades – killõ laulmine, sõnade seadmine, improvisatsioon, seto vana helilaadi laulud, seto uuemad laulud. Õpetajateks on nii teadlased kui ka kohalikud pärimusekandjad. Eraldi on õpitoad seto naistelaulust ja meestelaulust. Laagrist saavad uusi teadmisi nii algajad leelohuvilised kui ka kogenenumad laulunaised. Laager on põhiliselt suunatud täiskasvanutele ja noortele, kuid laagrisse võib tulla ka kogu perega.

www.facebook.com/events/1559539894368892/