Saa-ai sitast siidi ja kanapasast kalõvat.

Teenistus Obinitsa kirikus

31.01.2016

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Sakkeuse pühapäev