Sõrmõst saa-ai sõira tetä, käevarrest vatska kütsä.

Teenistus Obinitsa kirikus

14.02.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Kaanani naise pühapäev