Ukõ pelgäs, et tõõsõ rõiva' tälle purõva'.

Teenistus Obinitsa kirikus

13.03.2016 09:00

 Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev