Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Teenistus Obinitsa kirikus

13.03.2016 09:00

 Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev