Puu lää-äi maalõ üte lastuga ja kaup lää-äi kokko üte sõnaga.

Teenistus Obinitsa kirikus

03.04.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Suure paastu kolmas, ristikummardamise pühapäev