Paremp om suutäüs soolast ku maotäüs magõhõt.

Teenistus Obinitsa kirikus

29.04.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Suur Reede