Ulle künnetä-äi', külvetä-äi', eiske' kasusõ'.

Teenistus Obinitsa kirikus

10.05.2016

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Rõõmukuulutamine lahkunutele. Uinunute mälestus. Raadovits