Midäs olõ-õi kolmõ maa pääl: tsirgul olõ-õi piimä, kivil olõ-õi juuri ja veel olõ-õi ossõ.

Teenistus Obinitsa kirikus

10.05.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Rõõmukuulutamine lahkunutele. Uinunute mälestus. Raadovits