Pareb elät kitsusõh ku võhlusõh.

Teenistus Obinitsa kirikus

19.06.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Kolmainupüha. Suvistepüha