Kuri sõna võtt kulbist, paha sõna võtt paast.

Teenistus Obinitsa kirikus

19.06.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Kolmainupüha. Suvistepüha