Takast tulõva targõba.

Teenistus Obinitsa kirikus

17.07.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Jumalakandjate isade pühapäev