Pada sõimas pange, a üte musta ommava mõlõmba.

Teenistus Obinitsa kirikus

31.07.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

6. Pühapäev pärast kolmainupüha