Hoia raha mustas päiväs.

Teenistus Obinitsa kirikus

07.08.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

7. Pühapäev pärast kolmainupüha