Tegijäle andas ting, kasijale kats.

Teenistus Obinitsa kirikus

18.08.2016 17:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 17

Paasapüha koguöine teenistus