Imä pand nisa suuhtõ, a miilt panõ-õi päähä.

Teenistus Obinitsa kirikus

19.08.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Paasapäev