Küsü käüjalt, ärä küsügü vanalt ei aho pääl istjalt.

Teenistus Obinitsa kirikus

04.09.2016

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

11. Pühapäev pärast kolmainupüha