Tõõse tõbi kivi küleh, tõõse paise pae pääl.

Teenistus Obinitsa kirikus

04.09.2016

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

11. Pühapäev pärast kolmainupüha