Petjäl omma' lühko' jala'.

Teenistus Obinitsa kirikus

18.09.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Pühapäev pärast ristiülendamist