Hää naisõ peräst massa-ai tilka murda.

Teenistus Obinitsa kirikus

02.10.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

15. Pühapäev pärast kolmainupüha