Sügüse omma paaba targa, kunas külbä, a keväjä tiiä-äi teedaki, kunas külbä.

Teenistus Obinitsa kirikus

16.10.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Pühade isade pühapäev