Panõ kits kärnäris, saava puu kooritus.

Teenistus Obinitsa kirikus

30.10.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

19. Pühapäev pärast kolmainupüha