Miä uma käsi käänd, tuu uma kaal kand.

Teenistus Obinitsa kirikus

13.11.2016

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

21. Pühapäev pärast kolmainupüha