kooni eläd, seen opid, koolõd arki, saa-ai targast.

Teenistus Obinitsa kirikus

13.11.2016

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

21. Pühapäev pärast kolmainupüha