Põrguh ka om hüä, ku õnne ar' jovvat harineda.

Teenistus Obinitsa kirikus

11.12.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

Pühade esivanemate pühapäev