Ahnõ hampsas egalt puult, pillaja pillas egalõ poolõ.

Teenistus Saatse kirikus

23.01.2016 09:00

Laupäeval, 23. jaanuaril kell 9 EAÕK Saatse püha Paraskeva kirikus Issanda ristimise püha jumalik liturgia, suur veepühitsus