Kerge om tõist kõnõlda', a rassõ tõist ravida'.

Teenistus Saatse kirikus

26.03.2016 09:00

Laupäeval, 26. märtsil kell 9 EAÕK Saatse püha Paraskeva kirikus jumalik liturgia