Imä pand nisa suuhtõ, a miilt panõ-õi päähä.

Teenistus Saatse kirikus

26.03.2016 09:00

Laupäeval, 26. märtsil kell 9 EAÕK Saatse püha Paraskeva kirikus jumalik liturgia