Süütku-ui kannu, kui haugas om karah.

Teenistus Värska kirikus

13.03.2016 09:00

Pühapäeval, 13. märtsil kell 9 EAÕK Värska Georgiuse (Jüri) koguduses andeksandmise pühapäev, maasenits