Mia turg hinna pand, tuu iis piät õks ar andma.

Baabaprasnik Talinah

13.03.2016 13:00

13.03.2016 kl. 13 Talina Muusikamajah Uus tn 16 pallõ kokko baabakõsõ, hõika ütte hõimukõsõ. Naistõl sissepääs om prii, üteh söögiliud ja viin. meestel massa tulõ mass, latsilõ om kinni uss.