Hojost saa-ai karapinni, susi om, nii mõtsa kaes.

Jaanituli

22.06.2016 20:00

Mikitamäe küla

20.00 Esinevad Mikitamäe valla leelokoorid ja tantsurühmad.
21.00 Tantsuks mängib ansambel Aare.
Lisainfo: www.mikitamae.ee