Hädä tulõ', siis tulõ tä õgast paigast, ussist ja aknist.

Lepa kirmas

20.08.2016

Lepa küla, Meremäe vald

Peale paasapäeva kogunetakse ka järgmisel päeval, 20.augusti õhtul, Lepa küla kirmasele. Tavaliselt on see kirmas üks rahvarohkemaid – leelotavad nii naised kui mehed.
Külalistel palume tulla väikeste gruppidena ja austada kohalikke kombeid.