Tülü tüüjoud, tapõlus süämepuhastus.

Nedsaja küla kirmask

12.08.2016

Nedsaja külaplats

Kostipäeva eelõhtul 12. augustil algusega kell 19:00 toimub Nedsaja külaplatsil suur kirmask. Peol on kohal Seto Kuningriigi parimad pillimehed ja laulunaised. Kirmasega tähistatakse sellesuvise Lummo Kati laululaagri lõppu.
Pidu on avatud kõigile huvilistele. Nagu kohalikel külapidudel tavaks, kaetakse peolaud ühiselt kaasatoodud kostiga.

Lisainfo: Meel Valk tel. 53463610