Trehväs, sis tulõ luvvavarrõst ka pauk.

SETO MIHKLIPÄIV JA PIIRIVEERE SÜGÜSEPIDO EESTI VABAÕHUMUUSEUMIH

02.10.2016

Seto mihklipäävä kirmask üteh Piiriveere sibula- ja kalapääväga 2. oktoobril. Seto talo man tulõ laat ja mitmõsugumatsõ oppusõ'. Kullõlda saa seto lauluparkõ ni vindläiste ansablit Suprjadki.