Kiä naaro pegäs, tuu piiro koolõs.

püha prohvet Eelija mälestus ehk iljapäiv

01.08.2015

1. august - püha prohvet Eelija mälestus ehk iljapäiv, Kuulja kiriku templipüha, Rääsolaane tsässonapüha