Targal tüü kallis, ullil uni armas.

Fotokoolitus Kuidas pildistada kultuuri

07.10.2016 16:00

Verska Kultuurikeskusõ suurõh saalih

Setomaa kultuurifoto kooltus 16.00 – 19.00 Verska Kultuurikeskusõ suurõh saalih
Esinejä: Pihelgase Aivar
Sündmusõ patroon: ülembsootska Leima Aarne
Pilet 5€ (üteh bussisõiduga 7€)
PANÕ’ TÄHELE’: oppõpääväl osalõmisõst tulõ kimmähe tiidä’ anda’!
Kirjapandminõ : www.netiemme.ee (tulõ klõpsada’ hüäl puul veereh olõvalõ Setomaa Kultuurifoto koolitusõ bännerile).